reklam
20 Haziran 2021

Haber Vizyon

Habere Bakış Açınız Değişecek!

29 Ekim Bayram…

29 Ekim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhuriyet İdaresine geçmesinin bayramıdır.

Başka?..

29 Ekim; Osmanlı Saltanatının kaldırılmasının Bayramıdır!..

29 Ekim; Hilafetin Kaldırılmasının Bayram(!) olarak kutlanmasıdır!..

29 Ekim; Bin yıllık Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ve bin yıllık tarihin silinişinin Bayram olarak(!) kutlanmasıdır!..

***
✅Cumhuriyetin ilanı: 29 Ekim 1923
✅Cumhuriyet İlanının Bayram olarak kutlanmaya başlandığı tarih: 29 Ekim 1925


***
☑Saltanatın kaldırılması (Osmanlı Hükümdarının elinden devlet yetkilerinin alınması): 1 Kasım 1922

☑Hilafetin kaldırılması (Osmanlı Hanedanı elinde bulunan Halifelik sıfatının alınması): 03 Mart 1924

***
Enteresan!.. Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanılması Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’de değil de 1924’de Hilafetin kaldırılmasından sonra 1925’de bayram olarak kutlanılmaya başlanıyor!.. Acaba neden?


***
29 Ekim’i Bayram olarak kutlayanlar, Cumhuriyet’in kuruluşu yanında nelerin yıkıldığı ve silindiğinin bayramını(!) da kutladıklarının acaba farkındalar mıdır?


***
“Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur.” (Necip Fazıl)

Vesselam…

AhmedÇıtlakoğlu