reklam
20 Haziran 2021

Haber Vizyon

Habere Bakış Açınız Değişecek!

ASIRLARDIR KUTLANAN RENKLİ BULUŞMA!

Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

Çeşitli ritüelleriyle ilgi çeken Hıdırellez birçok ülkede baharın müjdesi olarak kutlanıyor.

HIDIRELLEZ NEYİ SİMGELİYOR

Tabiatın canlanmasını, torağın bereketlenmesini, dertlerden kurtulunmasını ve Hızır ile İlyas peygamberin buluşmasını simgeleyen Hıdırellez, Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiğine aynı zamanda bolluk getirdiğine İlyas peygamberinde suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

HIDIRELLEZ KUTLAMALARI NASIL YAPILIR

Ateşten atlama, dilek dileyip ağaca bez bağlama, gül ağacı altına istediklerinizi çizme, çeşitli çiçekleri kaynatarak içme, genç kızların kısmetlerini açmak için küpe yüzük gibi eşyalarını bir gün çömlekte kilitli tutması gibi ritüeller yüzyıllardır nesilden nesile aktarılıyor.

Ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan Hıdırellez için tüm coğrafyada ateşler yakılıyor.  Dilekler tutulup yakılan ateşlerin üzenden atlanıyor.

HIDIRELLEZZ GECESİ İLE İLGİLİ İNANIŞLAR NELERDİR

İnanca göre Hızır ile İlyas her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece bir gül ağacı altında buluşuyor.

Halk inancına göre peygamber olan ve ölümsüzlüğe sahip Hızır ile İlyas her yıl sadece bir kez buluşuyor.

Onların ayaklarının bastığı her yerin yeşerdiği temas ettikleri her yerin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

HANGİ KÜLTÜRLERDE TANINIYOR

Asırlardır kutlanan Hıdırellez Anadolu, Orta Doğu, Suriye, Irak, Kırım, Azerbaycan ile Balkan gibi dünyanın birçok yerinde ‘bayram’ olarak değerlendiriliyor.

Hıdırellez dünyanın farklı yerlerinde Ağrica, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederllez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır, (Hızır Günü) isimleriyle de anlıyor.