reklam
19 Haziran 2021

Haber Vizyon

Habere Bakış Açınız Değişecek!

PANDEMİ MÜCADELESİ VAKA VE HASTA SAYISI İKİLEMİNE BAKIŞ

HASTA başka VAKA başka denerek bugüne kadar COCİD 19 PCR POZİTİF sayısının açıklanmamış olması,
Türkiye’nin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun PANDEMİ MÜCADELESİ’ndeki bugüne kadarki başarısını gölgelemez.
Vatandaş Hasta ve/veya Vaka sayısı az diyerek ciddiyetsiz kalmıştır değerlendirmesine de katılmıyorum.


Baştan beri gerek Bilim Kurulu’nun Hükümet’e tavsiyeleri ile alınan kademeli ve süreli kısıtlamalar, gerekse Plaquenil ve Favipiravir gibi ilaçların erken dönemde Devlet eliyle PCR pozitif vakalara ücretsiz ulaştırılması, PANDEMİ MÜCADELESİ’nde başarıyı arttıran önemli faktörlerdir.
Yanısıra Bakanlık tarafından her gün yapılan düzenli bilgilendirmeler ile PANDEMİ CİDDİYETİ hakkında farkındalık oluşturulmaya, vatandaşımızın tavsiye edilen kurallara uyumu temin edilmeye çalışılmıştır.
Baştan beri HASTA ve VAKA ayrımı yapılmaksızın gerçek sayının açıklanıyor olması şahsen benim tercihim olurdu.
Ve fakat açıklamanın bugüne sarkmış olması sebebiyle PANDEMİ MÜCADELESİ aksamıştır iddaasına katılmıyorum.
Vatandaşlarımızın bir kısmının algısını değiştirmek adına bugün yapılan açıklamanın katkısı ne olur, bilmiyorum.
Ama başından beri belli olan, var olduğunu birçok kesimin açıkça ifade ettiği ve Sağlık Bakanlığı açıklaması ile resmi vasıf kazanan mevcut durum, malumun ilanı olarak düşünülmeli, her bir vatandaşımızın Sağlık Personeli ile birlikte PANDEMİ MÜCADELESİ’ne aktif katılım göstermesi sağlanmalıdır.
Vatandaşlarımız bu farkındalığı ulaşmalı, ulaştırılmalıdır.
Böylece üstesinden geleceğiz, böylece asıl başarıyı getirecek olan yayılımın ve bulaşın önüne geçeceğiz ve böylece HASTA olanları da iyi tedavi etmeye devam edeceğiz.


Ancak bu şekilde hem fiziki hem de duygusal olarak yorgun, aşırı iş yükü ile karşı karşıya kalan, can kaybına dahi uğramış bulunan Sağlık Personeli’nin tükenmişliğinin de önüne geçebilir, koşulların ağırlığını paylaşabilir ve hafifletebiliriz.


PANDEMİ MÜCADELESİ’nde BAŞARI için, bu topyekün katılımcılığın, MİLLET OLARAK farkındalığın da zaruret olduğunu fark etmemiz gerek, bu farkındalık ile davranmak gerek.